Smart City

 

imagenes_meetinpoint_smart-city_2b637ab6

با توجه به افق سال های آتی باید در راستای هوشمند شدن شهر خود با آگاهی بالا تری اقدام های لازمه را انجام دهیم. در این راستا من با کمک شرکت مهندسی طرح وتوسعه کلیک این هدف را مورد تحقق قرار می دهم

نقش ساختمان های هوشمند در بهبود شرایط شهر هوشمند

 1. —توانایی تغییر شرایط محیطی براساس شرایط اشغال فضا
 2. —کنترل تهویه بر اساس تقاضا و نیاز موجود
 3. —اصلاح سخت افزار های کنترلی
 4. —اندازه گیری راندمان ساختمان
 5. —اندازه گیری و مدل سازی مصرف انرژی ساختمان
 6. —سیستم کنترل استفاده از نور روز
 7. —بهبود شرایط ارتباط انسان و ماشین
 8. —کاهش فضای مورد نیاز در ساختمان جهت کنترل ساختمان
 9. —مدیریت ساختمان از راه دور
 10. —طراحی بهینه ساختمان ها از نظر مدل انرژی مصرفی
 11. —تجمیع سازی ساختمان های قدیمی در قالب یک ساختمان کلی وکاهش مصرف انرژی
دانلود پاورپوینت
دانلود همه ی فایل های مفید در رابطه با شهر هوشمند